A

A

A

Төрөл:

Төлөв:

Огноогоор шүүх:

 • Идэвхитэй
 • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 • Үлдсэн: 4 хоног
 • Нийтэлсэн: 2024-05-14
АГААРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 13 )
 • санал ( 0 )

 • Идэвхитэй
 • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 • Үлдсэн: 4 хоног
 • Нийтэлсэн: 2024-05-14
ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 18 )
 • санал ( 0 )

 • Идэвхитэй
 • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 • Үлдсэн: 4 хоног
 • Нийтэлсэн: 2024-05-14
ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 11 )
 • санал ( 0 )

 • Идэвхитэй
 • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 • Үлдсэн: 4 хоног
 • Нийтэлсэн: 2024-05-14
ДАЙЧИЛГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 14 )
 • санал ( 0 )