A

A

A

Төрөл:

Төлөв:

Огноогоор шүүх:

 • Санал авч дууссан
 • Дууссан
 • Нийтэлсэн: 2024-02-07
Эрхийг хязгаарлах, эрх бүхий албан тушаалтан, шүүх болон эрх бүхий байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох журам

Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаалын төсөл

Журам батлах тухай

“Эрхийг хязгаарлах, эрх бүхий албан тушаалтан, шүүх болон эрх бүхий байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох журам”-ыг хавсралтаар
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 1808 )
 • санал ( 0 )

 • Санал авч дууссан
 • Дууссан
 • Нийтэлсэн: 2024-02-07
Эрх бүхий албан тушаалтнаас оногдуулсан торгох шийтгэлийг нэмэгдүүлж тооцох хугацаа, аргачлал

Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаалын төсөл

Аргачлал батлах тухай

“Эрх бүхий албан тушаалтнаас оногдуулсан торгох шийтгэлийг нэмэгдүүлж тооцох хугацаа, аргачлал”-ыг нэгдүгээр, холбогдох эрх зүйн хэлбэрийн загварыг хоёроос дөрөвдүгээр хавсралтаар
ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 654 )
 • санал ( 0 )

ДЭМЖИНЭ100
ДЭМЖИХГҮЙ0
МЭДЭХГҮЙ0
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 2569 )
 • санал ( 0 )

ДЭМЖИНЭ0%
ДЭМЖИХГҮЙ0%
МЭДЭХГҮЙ0%
 • дагасан ( 0 )
 • үзсэн ( 1495 )
 • санал ( 0 )