A

A

A

Зохиогч:
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Хэвлэгдсэн он:
Хуудас:
~

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

Тайлбар:

 Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Их Хурлын “Монгол Улсын Үндсэн хууль нийтлэх тухай” 1992 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын 3.2 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/13274 дугаар албан бичгийг үндэслэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн хэвлэн гаргалаа.  2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгасан.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын худалдаанд 3000 төгрөгөөр худалдаалж байна.

Бусад ном:

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ-2020 он худалдаанд гарлаа

Зохиолч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

2020-04-07
Хүүхэд хамгаалал (хүүхдийн эрх, үүрэг) гарын авлага

Зохиолч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

2020-02-07
Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл

Зохиолч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

2020-02-05
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

Зохиолч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

2020-02-03
Малчин танд (эрх зүйн мэдлэгт зориулсан хялбаршуулсан гарын авлага)

Зохиолч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

2019-12-06
Малчин танд (эрх зүйн мэдлэгт зориулсан хялбаршуулсан гарын авлага)

Зохиолч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

2019-12-06
ТӨГС ЭРХ ЗҮЙН ТӨЛӨӨХ ТЭМҮҮЛЭЛ

Зохиолч: Ш.ҮНЭНТӨГС

2019-11-19
ТӨГС ЭРХ ЗҮЙН ТӨЛӨӨХ ТЭМҮҮЛЭЛ

Зохиолч: Ш.ҮНЭНТӨГС

2019-11-19