A

A

A

  • Нүүр
  • Улсын Их Хурлын тогтоол
  • Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн тойрог байгуулах, тойргийн мандатын тоо, дугаар нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай
Бүлэг: 1979

Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны
112 дугаар тогтоолын хавсралт


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН ТОЙРГИЙН ДУГААР, НУТАГ ДЭВСГЭР, ТӨВ, ТОЙРОГТ НОГДОХ МАНДАТЫН ТОО
 
Тойргийн дугаар Тойргийн нутаг дэвсгэр Тойргийн төв  Мандатын тоо
1 Архангай  Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 9
Баянхонгор
Өвөрхангай
2 Говь-Алтай Ховд аймгийн Жаргалант сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 10
Завхан
Увс
Ховд
3 Баян-Өлгий Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 3
4 Булган Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 8
Орхон
Хөвсгөл
5 Дархан-Уул Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 10
Сэлэнгэ
Төв
6 Дорнод Дорнод аймгийн Хэрлэн сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 7
Сүхбаатар
Хэнтий
7 Говьсүмбэр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 7
Дорноговь
Дундговь
Өмнөговь
8 Баянзүрх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 5
9 Баянгол Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 3
10 Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 6
Чингэлтэй
11 Сонгинохайрхан Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 5
12 Хан-Уул Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 3
13 Багануур Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 2
Багахангай
Налайх
Дүн 78