A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-06-15 16:44:30

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 603

Журам батлах тухай /Яллагдагч, шүүгдэгчийг эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах журам/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-06-30

Танилцуулга:

Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулага батлагдсантай холбогдуулан хуулийн шинэ нэр томьёо үзэл баримтлалыг журамд тусгасан.

    Журмын төсөл татаж авах