A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Ч.Халиун

Нийтэлсэн огноо

2024-05-06 19:03:02

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 77

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-05-29

Танилцуулга:

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь 8 бүлэг, 54 зүйлтэй.

    Журмын төсөл татаж авах