A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Ч.Халиун

Нийтэлсэн огноо

2024-05-14 12:35:46

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 58

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-05-22

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах