A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Ч.Халиун

Нийтэлсэн огноо

2024-05-09 11:17:32

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 68

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-06-02

Танилцуулга:

7 бүлэг 60 зүйлтэй.

    Журмын төсөл татаж авах