A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Ч.Халиун

Нийтэлсэн огноо

2024-05-09 10:55:35

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 57

"Татварын суурийг багасгах, ашиг шилжүүлэх явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор татварын гэрээтэй холбоотой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай олон талт конвенц"-ыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-06-02

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах