A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2024-03-13 17:31:37

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 1
  • 223

НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАЙШИНГИЙН ДУНДЫН ӨМЧЛӨЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-04-12

Танилцуулга:

Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн менежментийн тухай хуулийн төсөл нь 15 бүлэг, 84 зүйлтэй.

    Журмын төсөл татаж авах