A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Ч.Халиун

Нийтэлсэн огноо

2024-05-06 11:05:00

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 69

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-05-30

Танилцуулга:

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөл нь 10 бүлэг, 60 зүйлтэй.

    Журмын төсөл татаж авах