A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-11-13 18:17:50

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 1494

Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив шинэчлэн батлах тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-12-08

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах