A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-11-13 18:17:50

Төслийн төлөв

Идэвхитэй

  • 0
  • 0
  • 271

Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив шинэчлэн батлах тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-12-08

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах

Санал өгөх