A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2024-01-11 14:50:36

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 137

Төрийн байгууллагуудыг бүсчлэн байршуулах тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-02-03

Танилцуулга:

Төрийн байгууллагуудыг бүсчлэн байршуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл.

    Журмын төсөл татаж авах