A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Ч.Халиун

Нийтэлсэн огноо

2024-05-14 12:28:25

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 62

Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-05-22

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах