A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-10-27 14:39:53

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 280

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-11-22

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн хавсралтууд