A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-09-12 10:19:13

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 758

ТӨРӨӨС ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-09-30

Танилцуулга:

Төрөөс иргэний нийгмийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл нь 2 зүйлтэй бөгөөд нэг дүгээр зүйлд "Төрөөс иргэний нийгмийн талаар баримтлах бодлого"-ыг хавсралтаар батлах, хоёрдугаар зүйлд уг баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт тавих талаар тусгасан болно.

    Журмын төсөл татаж авах