A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-10-06 15:36:25

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 413

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-11-01

Танилцуулга:

Нийгмийн даатгалын сангийн 2024 оны төсөвт нийт шимтгэлийн орлогын хэмжээг 4,469.6 тэрбум төгрөг, нийт зарлагын хэмжээг 5,145.5 тэрбум төгрөг байхаар төсөвлөлөө.

    Журмын төсөл татаж авах