A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2024-02-07 09:08:46

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 653

Эрх бүхий албан тушаалтнаас оногдуулсан торгох шийтгэлийг нэмэгдүүлж тооцох хугацаа, аргачлал

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2024-02-21

Танилцуулга:

Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан тушаалын төсөл

Аргачлал батлах тухай

“Эрх бүхий албан тушаалтнаас оногдуулсан торгох шийтгэлийг нэмэгдүүлж тооцох хугацаа, аргачлал”-ыг нэгдүгээр, холбогдох эрх зүйн хэлбэрийн загварыг хоёроос дөрөвдүгээр хавсралтаар

    Журмын төсөл татаж авах