A

A

A

Хариуцагч байгууллага

С.Системийн админ

Нийтэлсэн огноо

2021-05-19 10:05:48

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 1
  • 1909

МУЗЕЙН ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2021-12-24

Танилцуулга:

Энэ хуулийн зорилт нь музейн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйн үндсийг тогтоох, музейн сан хөмрөг бүрдүүлэх, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.