A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-03-31 17:44:20

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

 • 4
 • 1
 • 639

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг санхүүжүүлэх хөрөнгийг төлөвлөх, зарцуулах, тайлагнах журам

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-05-30

Танилцуулга:

Төслийн саналууд
дугаар 4
 • Зочин
 • 2023-05-08 22:25:18
 • ID: KXAX-ZMAR-UUT13
 • Хариу илгээсэн эсэх :
санал 4
 • Батзориг МӨНХЗОРИГ
 • 2023-05-08 00:31:39
 • ID: KXAO-EIHG-JBV33
 • Хариу илгээсэн эсэх :
Журмын төслийг дэмжиж байна.
 • Зочин
 • 2023-04-19 17:34:26
 • ID: KWSZ-KXLA-QRH43
 • Хариу илгээсэн эсэх :
Санал
 • Нарангэрэл ДЭМБЭРЭЛЖАВ
 • 2023-04-17 16:51:28
 • ID: KWSD-PEQE-FBP44
 • Хариу илгээсэн эсэх :