A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-04-24 09:24:33

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

 • 4
 • 1
 • 1280

ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-05-18

Танилцуулга:

Олон нийтийн байцаагчийн ажиллах нийтлэг журам тушаалын төсөлд санал авах

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн саналууд
дугаар 1
 • Зочин
 • 2023-05-08 22:20:54
 • ID: KXAX-YPWK-RAT69
 • Хариу илгээсэн эсэх :
hh
 • Зочин
 • 2023-05-08 21:02:08
 • ID: KXAX-JIBT-QXG62
 • Хариу илгээсэн эсэх :
санал 1
 • Батзориг МӨНХЗОРИГ
 • 2023-05-08 00:25:10
 • ID: KXAO-DBMJ-ISH73
 • Хариу илгээсэн эсэх :
2-5 дугаар зүйл
 • Зочин
 • 2023-05-03 15:31:46
 • ID: KWYT-CSIS-KHG86
 • Хариу илгээсэн эсэх :