A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-04-24 10:00:10

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

 • 2
 • 0
 • 484

УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-05-14

Танилцуулга:

Улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд санал авах

Төслийн саналууд
дугаар 8
 • Зочин
 • 2023-05-08 22:30:36
 • ID: KXAY-AMUM-ZSY39
 • Хариу илгээсэн эсэх :
nnnnnnnnn
 • Зочин
 • 2023-05-07 23:17:45
 • ID: KXAN-PZAY-YJM95
 • Хариу илгээсэн эсэх :