A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-05-08 08:41:17

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

 • 2
 • 0
 • 415

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-06-02

Танилцуулга:

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг өөрчлөн найруулах тухай.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн саналууд
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг
 • Зочин
 • 2023-05-09 11:01:03
 • ID: KXBD-QGNH-ZQO94
 • Хариу илгээсэн эсэх :
дугаар 7
 • Зочин
 • 2023-05-08 22:29:48
 • ID: KXAY-AIVA-ONP45
 • Хариу илгээсэн эсэх :