A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-10-06 11:42:01

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 640

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-11-01

Танилцуулга:

Монгол Улсын төсөвт 2024 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээний тухай

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн хавсралтууд