A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-10-11 17:42:56

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 357

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-11-10

Танилцуулга:

Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь 10 бүлэг, 88 зүйлтэй байна.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн хавсралтууд