A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-10-11 17:50:06

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 1246

ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-10-27

Танилцуулга:

“Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийг хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх”- ийн төслийн ач холбогдол нь хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчид хууль зүйн туслалцааг үзүүлснээр хууль зүйн туслалцааны төв, өмгөөлөгч болон төрийн бус байгууллагууд нь хохирогчид ээлтэйгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалж, хохирогчдын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалан ажиллахад оршино.

    Журмын төсөл татаж авах