A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-05-08 09:02:23

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 5
  • 0
  • 481

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2025-2026 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-05-30

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн саналууд
b3
  • Зочин
  • 2023-05-09 23:35:29
  • ID: KXBJ-GUJC-SRX71
  • Хариу илгээсэн эсэх :
b2
  • Зочин
  • 2023-05-09 23:34:41
  • ID: KXBJ-GQID-EXA32
  • Хариу илгээсэн эсэх :
b1
  • Зочин
  • 2023-05-09 23:33:59
  • ID: KXBJ-GMVN-IZQ99
  • Хариу илгээсэн эсэх :
дугаар 6
  • Зочин
  • 2023-05-08 22:26:56
  • ID: KXAX-ZUHO-EOJ32
  • Хариу илгээсэн эсэх :
дугаар 5
  • Зочин
  • 2023-05-08 22:26:16
  • ID: KXAX-ZQYR-BHQ11
  • Хариу илгээсэн эсэх :