A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-05-08 09:02:23

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

 • 5
 • 0
 • 774

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2025-2026 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-05-30

Танилцуулга:

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн саналууд
b3
 • Зочин
 • 2023-05-09 23:35:29
 • ID: KXBJ-GUJC-SRX71
 • Хариу илгээсэн эсэх :
b2
 • Зочин
 • 2023-05-09 23:34:41
 • ID: KXBJ-GQID-EXA32
 • Хариу илгээсэн эсэх :
b1
 • Зочин
 • 2023-05-09 23:33:59
 • ID: KXBJ-GMVN-IZQ99
 • Хариу илгээсэн эсэх :
дугаар 6
 • Зочин
 • 2023-05-08 22:26:56
 • ID: KXAX-ZUHO-EOJ32
 • Хариу илгээсэн эсэх :
дугаар 5
 • Зочин
 • 2023-05-08 22:26:16
 • ID: KXAX-ZQYR-BHQ11
 • Хариу илгээсэн эсэх :