A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-05-24 11:48:04

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 1
  • 0
  • 545

ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-06-09

Танилцуулга:

“Монгол Улсын жолоочийн үнэмлэхийн загвар”, “Монгол Улсын олон улсын жолоочийн үнэмлэхийн загвар” шинэчлэн батлахад олон нийтээс санал авахаар байршууллаа.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн саналууд
Санал өгөх тухай
  • Зочин
  • 2023-05-31 14:54:00
  • ID: KXKI-AQKL-RXQ35
  • Хариу илгээсэн эсэх :