A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-06-15 16:06:50

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 1
  • 535

Журам батлах тухай /Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам/

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-07-15

Танилцуулга:

“Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам”-ын төсөлд шүүх эмнэлгийн шинжилгээг багаар хийх онцлог, шинжилгээ хийхэд баримтлах стандарт, цогцост дүрслэл оношилгооны шинжилгээ хийх шинэ арга аргачлалын талаарх зохицуулалтыг тусгасан.

    Журмын төсөл татаж авах