A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-10-06 11:52:54

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 397

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-11-01

Танилцуулга:

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийг өөрчлөн найруулах тухай

    Журмын төсөл татаж авах