A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-10-06 15:11:59

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 350

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2024 оны төсвийн тухай

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-11-01

Танилцуулга:

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2024 оны төсвийн орлогыг 2,002.2 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөсөн.

    Журмын төсөл татаж авах