A

A

A

Хариуцагч байгууллага

2020-одоог хүртэл

Нийтэлсэн огноо

2023-10-18 11:01:08

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 1305

ШҮҮХ ЭМНЭЛГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-11-16

Танилцуулга:

Эрүүгийн, иргэний, захиргааны хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх, Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад анагаах ухаан, биологийн холбогдолтой асуудлаар шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх үйл ажиллагааг зохицуулах зорилгоор уг журмыг Шүүх шинжилгээний хуультай нийцүүлсэн гаргасан.

    Журмын төсөл татаж авах