A

A

A

Хариуцагч байгууллага

н.Мөнхжаргал

Нийтэлсэн огноо

2023-10-19 15:40:11

Төслийн төлөв

Санал авч дууссан

  • 0
  • 0
  • 428

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2023-11-15

Танилцуулга:

Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн хөгжлийн бодлого батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолоор батлагдах Шүүх эрх мэдлийн хөгжлийн бодлого нь 10 жилийн хугацаанд хэрэгжих, 7 зорилго, 13 зорилт, 98 арга хэмжээ, 135 шалгуур үзүүлэлт бүхий баримт бичиг байна.

    Журмын төсөл татаж авах

Төслийн хавсралтууд